7 & 8 Δεκεμβρίου 2024 | Ζάππειο Μέγαρο

Click herefor menu 👉

Charging & Battery Summit & Expo

Το παράλληλο διήμερο συνέδριο

Image

7 & 8 Δεκεμβρίου 2024 | Ζάππειο Μέγαρο

Διήμερο συνέδριο
20+ ομιλητές
300 σύνεδροι

Το συνέδριο

Στο παράλληλο διήμερο συνέδριο θα παρουσιαστούν όλες οι τεχνολογίες, οι τρόποι που η χρήση φορτιστών και η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να γίνει ένα προσοδοφόρο προϊόν, οι θέσεις της πολιτείας για την περεταίρω διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και οι επιστημονικές απόψεις ειδημόνων για θέματα αποθήκευσης ενέργειας.

Hγέτες της αγοράς, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και επιστήμονες, θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν για τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στους δύο τομείς της διοργάνωσης.

Στόχος του συνεδρίου είναι να γίνει μια πλατφόρμα για ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και βέλτιστων πρακτικών και να προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μάθουν για τις τελευταίες τάσεις, να δικτυωθούν και να αναπτύξουν στρατηγικές για την επιτυχή υλοποίηση κάθε έργου.

Image
Image

Charging Conference - 7 Δεκεμβρίου

Η χώρα μας διαθέτει έναν από τους παλαιότερους στόλους αυτοκινήτων στην Ευρώπη και πρέπει να αυξήσει το βηματισμό της προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του 2030 για την πράσινη αυτοκίνηση.

Σήμερα, μόνο το 0,22% όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων στους ελληνικούς δρόμους είναι μηδενικών ρύπων, εντούτοις το ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού για τα ηλεκτρικά και τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά αυτοκίνητα αυξάνεται. Αναμφίβολα, η διεύρυνση των υποδομών φόρτισης εντός και εκτός των αστικών κέντρων θα συμβάλει στην αύξηση του στόλου των ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι προοπτικές της ηλεκτροκίνησης

Στη διάρκεια του συνεδρίου, οι αρμόδιοι φορείς θα παρουσιάσουν πώς διαμορφώθηκε ως το τέλος της χρονιάς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με το κρατικό πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», και ποια ήταν η διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην παγκόσμια αγορά ύστερα από τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις (ευρωεκλογές, αμερικανικές εκλογές).

Η τεχνολογία των φορτιστών

Θα παρουσιαστούν επίσης οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι τάσεις της αγοράς αλλά και οι ευρωπαϊκές επιταγές όσον αφορά τα συστήματα φόρτισης. Οι εκπρόσωποι της αγοράς θα εξηγήσουν ποιοι είναι οι κατάλληλοι τύποι φορτιστών για δημόσια και οικιακή φόρτιση, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ακόμα, ένα από τα ζητήματα που θα συζητηθούν αφορά τους περιορισμούς που θέτει το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος για την εγκατάσταση των απαραίτητων σε αριθμό και ισχύ φορτιστών στην εκάστοτε περιοχή, και την αντιμετώπιση του προβλήματος με συστήματα αποθήκευσης της ενέργειας. Αντίστοιχα, θα δοθούν σαφείς απαντήσεις σε όλα όσα πρέπει να γνωρίζει εκείνος που σκοπεύει να τοποθετήσει έναν φορτιστή στην επιχείρησή του.

Στο Charging Conference θα δοθεί επίσης έμφαση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των κατόχων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Πόσο χρηστικός είναι ο τρόπος που λειτουργούν σήμερα οι δημόσιοι φορτιστές και πώς συγκρίνεται το χιλιομετρικό κόστος ενός «ηλεκτρικού» ταξιδιού με εκείνο ενός θερμικού αυτοκινήτου; Πώς, αντίστοιχα, η υποχρέωση τοποθέτησης συστημάτων POS στους νέους φορτιστές -η οποία αναμφίβολα θα διευκολύνει τους οδηγούς ηλεκτρικών αυτοκινήτων- πιθανόν να επηρεάσει το κόστος φόρτισης;

Σημαντική πρόκληση για το μέλλον θα αποτελέσουν επίσης τα ζητήματα διαλειτουργικότητας των φορτιστών (roaming) αλλά και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον;

Οι προκλήσεις της επόμενης μέρας περιλαμβάνουν ακόμα το θέμα της φόρτισης των βαρέων οχημάτων. Τι σχεδιάζουν οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων και κατά πόσο λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις όσον αφορά την επαγωγική φόρτιση;

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αμφίδρομη φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ποιες αυτοκινητοβιομηχανίες την υιοθετούν και ποιες την απορρίπτουν; Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η αμφίδρομη φόρτιση στη μακροζωία της μπαταρίας αυτοκινήτου; Θα μπορέσει τελικά το αυτοκίνητο να αποτελέσει κομμάτι του νέου ενεργειακού τοπίου;

Batteries Conference - 8 Δεκεμβρίου

Η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ και η ενσωμάτωσή τους στη λειτουργία και διαχείριση του δικτύου καθιστά επιτακτική την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης της πλεονάζουσας ενέργειας.

Στο Batteries Conference θα παρουσιαστούν όλες οι τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις στον ταχύτατα εξελισσόμενο τομέα της αποθήκευσης ενέργειας.

Θα αναδειχθούν επίσης πρωτοβουλίες που έχουν ήδη (ληφθεί και υλοποιηθεί) σε τοπικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή επάρκεια μιας περιοχής με την αξιοποίηση αποκλειστικά της ενέργειας που προσφέρουν οι εκεί εγκατεστημένες ΑΠΕ.

Επίσης, θα παρουσιαστούν οι προκλήσεις και τα οφέλη από τη δημιουργία των μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων της χώρας μας. Θα διαπιστώσουμε ακόμα πώς μετασχηματίζονται οι λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας σε πρότυπο παραγωγής βιώσιμης ενέργειας.

Ενεργειακή ανεξαρτησία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι μικρές εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, που μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια επιχείρηση, ή ακόμα και για οικιακή χρήση. Τι ισχύ μπορούν να προσφέρουν, τι χωροταξικό αποτύπωμα έχουν, ποια είναι τα λειτουργικά κόστη, ποιος είναι ο χρόνος απόσβεσης;

Είναι επίσης εύλογα τα πλεονεκτήματα των εν λόγω συστημάτων σε περιοχές με συχνά black-out, για παράδειγμα σε νησιά το καλοκαίρι, ή ακόμα και σε περιοχές όπου δεν φτάνει το ηλεκτρικό δίκτυο.

Εξίσου σημαντικό ζήτημα που ενδιαφέρει μια μεγάλη μερίδα του κοινού είναι αυτό της ενεργειακής ανεξαρτησίας, αλλά και αυτό των ενεργειακών κοινοτήτων, όπου, χάρη και στην καινοτόμα προσέγγιση της ελληνικής πολιτείας, οι πολίτες μπορούν να «συνεταιριστούν» για την εκμετάλλευση μιας μικρής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι τεχνολογίες αποθήκευσης

Στο Batteries Conference, που διοργανώνεται την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, οι εκπρόσωποι της αγοράς θα αναδείξουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες μπαταριών και θα παρουσιάσουν πώς επιτυγχάνεται η ασφάλεια μιας εγκατάστασης αποθήκευσης ενέργειας, ποια είναι η εγγυημένη απόδοσή της και πώς θα πραγματοποιηθεί η ανακύκλωση των στοιχείων των συσσωρευτών μετά το τέλος της ζωής τους.

Ένας ενδιαφέρων επίσης τομέας έχει να κάνει με την αξιοποίηση των μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που έχασαν μέρος της αποθηκευτικής τους ικανότητας και που εν συνεχεία αξιοποιούνται στα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, ένα σύστημα παραγωγής και αποθήκευσης της ηλιακής ενέργειας σε μια επιχείρηση, πέρα από τα εύλογα οικονομικά οφέλη, συνεισφέρει και στην εικόνα της εταιρείας, σε μια εποχή που το κοινό δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία σε ζητήματα βιωσιμότητας.

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου

Charging Conference Topics

- Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη

- Υποδομές φόρτισης

- Χρηματοδότηση, Επενδύσεις και Κίνητρα

- Οικιακές και εμπορικές εγκαταστάσεις

- Επιχειρηματικές Στρατηγικές και Καινοτομίες

- Στόλος ηλεκτροκίνητων οχημάτων

- Τεχνολογίες, διαχείριση, hardware & software

- Περιβάλλον, βιωσιμότητα

Batteries Conference Topics

- Τύποι και επιδόσεις μπαταριών

- Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη

- Τεχνολογίες και υλικά και ασφάλεια

- Εγκαταστάσεις και κόστη

- Ένταξη των ΑΠΕ στο δίκτυο

- Μικροί παραγωγοί και ενεργειακές κοινότητες

- Ρυθμιστικά πλαίσια και πρότυπα ασφαλείας

- Ανακύκλωση και βιωσιμότητα