7 & 8 Δεκεμβρίου 2024 | Ζάππειο Μέγαρο

Click herefor menu 👉

Charging & Battery Summit & Expo

Το παράλληλο διήμερο συνέδριο

Image

7 & 8 Δεκεμβρίου 2024 | Ζάππειο Μέγαρο

Διήμερο συνέδριο
40 ομιλητές
300 σύνεδροι

Το συνέδριο

Στο παράλληλο διήμερο συνέδριο θα παρουσιαστούν όλες οι τεχνολογίες, οι τρόποι που η χρήση φορτιστών και η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να γίνει ένα προσοδοφόρο προϊόν, οι θέσεις της πολιτείας για την περεταίρω διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και οι επιστημονικές απόψεις ειδημόνων για θέματα αποθήκευσης ενέργειας.

Image
Image